fbpx

Fúzna biopsia

Najmodernejšia diagnostika rakoviny prostaty už aj v URO+PLUS

Objednať sa na zákrok

Viac informácií vám radi poskytneme telefonicky alebo e-mailom

Rakovina prostaty je druhé najčastejšie nádorové ochorenie u mužov. Ročne pribúda okolo 2 000 nových prípadov. Aktuálne je na Slovensku evidovaných viacej ako 10 000 pacientov s týmto ochorením. 

Vďaka najmodernejšiemu ultrazvukovému prístroju so špeciálne vyvinutým softwerom na fúziu/zlúčenie obrazov sme už aj u nás v URO+ do klinickej praxe uviedli tzv. cielenú (fúznu) biopsiu prostaty s  využitím nálezu zisteného pri multiparametrickom MR vyšetrení prostaty. 

 

FÚZNA BIOPSIA PROSTATY = cielený odber vzoriek z podozrivých ložísk v prostate

 

Ak bolo u Vás vyslovené podozrenie na nádor/rakovinu prostaty a potrebujete mať realizovanú biopsiu, ste na správnom mieste Výhodou absolvovania tohto zákroku niektorým z našich lekárov je možnosť odberu vzoriek priamo z lokalít podozrivých z ochorenia (tzv. kognitívne fúzna biopsia) a v prípade potreby i špecializovaná softvérom navádzaná fúzna biopsia prostaty.

 

 

Čo je biopsia prostaty?

 

Ide o zákrok, pri ktorom sa realizuje odber vzoriek z prostaty, ktoré sú následne histologicky vyšetrené na prítomnosť nádorového tkaniva.

 

Je potrebné ho realizovať vždy, keď je prítomné podozrenie na nádor prostaty na základe realizovaných vyšetrení (odber PSA z krvi alebo palpačné vyšetrenie prostaty). Existujú metódy, ktoré môžu pomôcť v diagnostike, ale len biopsia dokáže definitívne potvrdiť diagnózu.

 

Zákrok je realizovaný formou ambulantnej chirurgie. To znamená, že v jeden deň prídete, uskutoční sa zákrok a následne po odsledovaní odchádzate domov. Samotný zákrok sa realizuje cez konečník v diskrétnom prostredí s použitím lokálnej anestézy.

 

Po zákroku môže pacient cítiť dyskomfort v oblasti konečníka a môže sa objaviť krvácanie do moču, ejakulátu či stolice so spontánnym ústupom. V zriedkavých prípadoch môže dôjsť ku komplikáciám vyžadujúcim ďalšiu liečbu.

 

Výhody fúznej biopsie

 

– zvyšuje diagnostiku vysokorizikovej rakoviny prostaty o 30%
– identifikuje rakovinu prostaty, ktorá by sa štandardnou biopsiou nediagnostikovala
– znižuje množstvo opakovaných biopsií prostaty
– zlepšuje zobrazenie nádorov a iných podozrivých ložísk v prostate, ich presnú polohu a veľkosť
– umožňuje navigáciu, presné zacielenie a odber vzorky priamo z podozrivého ložiska v prostate
– pri pacientoch na aktívnom sledovaní rakoviny prostaty spresňuje stupeň ochorenia a tým poskytuje bezpečnejšie sledovanie pacientov pri klinicky nevýznamnej rakovine prostaty
– spoľahlivo určená diagnóza prostaty vedie k liečebnému plánu šitému na mieru pacienta (šetrenie erekcie, odstránenie lymfatických uzlín)

Zmluvné poisťovne