fbpx

1-dňová urológia

Objednať sa na zákrok

Viac informácií vám radi poskytneme telefonicky alebo e-mailom

NOVINKA: Rezum

Technológia Rezum je najnovšia a najmenej invazívna metóda liečby nezhubného zväčšenia prostaty. Pacientovi je v lokálnej anestézii za sterilných podmienok cez močovú trubicu zavedený aplikátor REZUM.

 

Pod optickou kontrolou lekár aplikuje vodnú paru do zväčšených lalokov prostaty. Vplyvom kontrolovaných dávok tepelnej energie dochádza k zmenšeniu tkaniva, ktoré spôsobuje benígnu hyperpláziu (zväčšenie) prostaty. Výhodou technológie REZUM je, že nevyžaduje hospitalizáciu a celkovú anestéziu. Pacientovi je zavedený permanentný katéter na 1-2 týždne.

K zlepšeniu príznakov dochádza po 4-6 týždňoch.

Čo je ureteroskopia?

Ide o operačné odstránenie kameňov z močových ciest, kedy pracujeme cez prirodzený otvor – močová rúra. Operačný výkon u nás prebieha v celkovej anestézii, preto je potrebné interné predoperačné vyšetrenie.

 

V úvode, pred samotným výkonom, zabezpečíme vstup do močových ciest a následne identifikujeme kameň (konkrement), ktorý môže byť v obličke aj močovode. Po identifikácii konkrementu zavedieme do pracovného nástroja – ureteroskopu laserové vlákno, pomocou ktorého kameň rozbijeme na drobné úlomky do veľkosti 1 – 2 mm.

 

Tie potom pacient spontánne vymočí. Po takomto výkone zavádzame pacientovi JJ stent (drenáž/pigtail), ktorý po 1 – 2 týždňoch od výkonu vytiahneme von. Odstránenie JJ stentu prebieha ambulantne v lokálnej anestézii, a to použitím flexibilného cystoskopu, ktorý robí výkon znesiteľným.

 

Riziká ureteroskopie sú: infekcia močových ciest, poranenie močových ciest, krvácanie.

 

Pacienta pred operačným výkonom oboznamujeme s uvedenými rizikami, ako aj s možnými anestéziologickými komplikáciami. Ureteroskopické rozbíjanie kameňov je novodobá bezpečná, miniinvazívna metóda odstránenia kameňov z močových ciest.

 

U nás v URO+PLUS vám ako jediní na Slovensku ponúkame ureteroskopické rozbíjanie kameňov v rámci jednodňovej urológie.

Prehrať video

Ďalšie služby 1-dňovej urológie

Čo je JJ stent?

Stent je tenká, dutá a pružná hadička rôznej dĺžky, stočená na oboch koncoch – po zavedení sa jeden koniec nachádza v obličkovej panvičke, druhý koniec je umiestnený vo vnútri močového mechúra.

 

Kedy je vhodný takýto zákrok?

Najčastejšou indikáciou na zavedenie stentu je obštrukcia (prekážka) močových ciest konkrementom. Ak sa kameň nachádza v močovode, zabraňuje voľnému odtoku moču z obličky čo spôsobuje výrazné bolesti v boku – koliku, následne sa moč hromadí nad prekážkou, vzniká vysoké riziko infekcie, ako aj ohrozenie funkcie samotnej obličky. Úlohou stentu je obnoviť a zabezpečiť prechodnosť močovodu.

 

Ako prebieha zákrok?

Zavádzanie stentu prebieha v lokálnej anestézii, podľa potreby podávame pacientovi analgetiká. Stent sa zavádza cez dolné močové cesty – močovú rúru a močový mechúr pod RTG kontrolou. Zákrok je realizovaný ambulantne, čo znamená, že v jeden deň prídete, uskutoční sa zákrok a následne odchádzate domov.

 

Ako to bude vyzerať po zavedení stentu?

Stent môže pacientovi spôsobovať mierny diskomfort, bolesti v boku, časté nutkanie na močenie, môže dôjsť k zmene farby moču mechanickým dráždením sliznice močových ciest. Počas doby ako budete mať zavedený stent, je nutná dostatočná hydratácia, ideálne okolo 3 litre tekutín denne. O režimových opatreniach, ktoré je nutné dodržiavať počas toho, ako ho má pacient zavedený, Vás budeme informovať po výkone.

 

Trápi Vás jednostranná bolesť, omínanie semenníka, diskomfort neznámej príčiny? Alebo máte problémy pri počatí dieťaťa? Jednou z príčin môže byť práve varikokéla, ktorej riešením je operačný výkon  – varikoplastika.

 

Čo je varikokéla?         

Varikokélu tvoria rozšírené, stočené, varikózne zmenené žily, ktoré odvádzajú krv z mieška. Spätný tok krvi spôsobuje poškodenie funkcie semenníka a nadsemenníka, s následnou atrofiou – zmenšením týchto orgánov. Pokiaľ nie je varikokéla včas liečená, následkom môže byť i mužská neplodnosť.

 

Kedy je vhodný takýto zákrok?

Realizuje sa v prípade pokročilej varikolély, pri patologickom spermiograme, alebo pri bolestiach resp. pri chronickom diskomforte v oblasti semenníka.

 

Ako prebieha zákrok ?

Varikoplastika je operačné prerušenie spätného toku krvi v žilovej spleti okolo semenníka. Zákrok je realizovaný formou jednodňovej chirurgie. To znamená, že v jeden deň prídete, uskutoční sa zákrok a následne odchádzate domov. Zákrok sa realizuje v celkovej anestézii.

 

Ako to bude vyzerať po operácii a aká je rekonvalescencia?

Po zákroku budú viditeľné vstrebateľné stehy v slabine, ktoré sami postupne vypadnú pri bežnej hygiene za 14-21 dní.

 

Nahmatali ste si drobnú elastickú hrčku nad semenníkom? Alebo máte pocity ťahu a tlaku okolo semenníka? Môže vás trápiť spermatokéla.

Spermatokéla je nebolestivý cystický útvar väčšinou do 10 mm, nachádza sa najčastejšie nad horným pólom semenníka. Býva vyplnený spermatickou tekutinou, nezriedka obsahuje i spermie. Príčina vzniku nie je jasná, predpokladá sa, že vzniká nahromadením tekutiny v tubuloch nadsemenníka. Odhalí sa palpačne a sonograficky.

 

Kedy je vhodný operačný zákrok?

Realizuje sa v prípade diskomfortu, bolesti,  pri evidentnom raste cysty.

 

Ako prebieha zákrok?

Operačný výkon  realizujeme zo skrotálneho prístupu – z rezu na miešku odstránime celú cystu.

Zákrok je realizovaný formou jednodňovej chirurgie. To znamená, že v jeden deň prídete, uskutoční sa zákrok a následne odchádzate domov.

Zákrok sa realizuje v celkovej anestézii.

 

Ako to bude vyzerať po operácii a aká je rekonvalescencia?

Po zákroku budú viditeľné na miešku vstrebateľné stehy, ktoré samy postupne vypadnú pri bežnej hygiene.

Trápia vás drobné neestetické výrastky v oblasti genitálu? Môže sa jednať o kondylómy.

 

Čo sú kondylómy?

Genitálne bradavice – kondylómy sú drobné  bradavice väčšinou farby kože, spôsobené vírusom HPV – human pappilomavirus. Sú najčastejšie prenosným pohlavným ochorením u oboch pohlaviach,  môžu sa objaviť mesiace ba až roky po nakazení.

 

Kedy je vhodné navštíviť lekára?

Kondylómy sa môžu objaviť po jednom, alebo môžu rásť v zhlukoch a tvoriť karfiolovitý útvar. Okrem toho že pôsobia neesteticky, môžu spôsobovať nepríjemnosti počas pohlavného styku, počas bežnej hygieny, no najmä predstavujú riziko pre svojho sexuálneho partnera.

 

Ako prebieha zákrok ?

Na našej klinike prebieha výkon ambulantne – jedná sa o lokálnu deštrukciu kondylómov – odstránenie ostrou lyžičkou. Zákrok sa realizuje v lokálnej anestézii.

 

Ako to bude vyzerať po operácii a aká je rekonvalescencia?

Po zákroku môžu byť miesta po lokálnej deštrukcii citlivé a začervenalé, občas sa môže vyskytnúť i drobné krvácanie. Po výkone je nutné dodržiavať zvýšené hygienické opatrenia.

Opakované balanopostidídy – zápaly žaluďa a predkožky často vedú k vzniku fimózy – zrastenej predkožky. Pokiaľ je jej radikálne operačné riešenie kontraindikované, práve dorzálna discízia je bezpečné a efektívne riešenie tohto problému.

 

Čo je dorzálna discízia?

Jedná sa o zákrok, pri ktorom sa realizuje nastrihnutie zúženej časti predkožky tak, aby sa odhalil žaluď penisu.

 

Kedy je vhodný takýto zákrok?

Realizuje sa v prípade prítomnosti fimózy, najmä u pacientov vo vyššom veku s pridruženými ochoreniami, kedy by bola celková anestéza kontraindikovaná alebo vysokoriziková.

 

Ako prebieha zákrok?

Zákrok je realizovaný ambulantne v lokálnej anestézii. To znamená, že po realizácii zákroku a odsledovaní odchádzate domov.

 

Ako to bude vyzerať po operácii a aká je rekonvalescencia?

V oblasti predkožky budú viditeľné vstrebateľné stehy, ktoré postupne sami vypadnú pri bežnej hygiene.

Vyskytlo sa u vás podozrenie na malígne ochorenie semenníka? Karcinóm semenníka ohrozuje najmä mužov v mladom veku. Vtedy je nutné čo najskôr pristúpiť k operačnému riešeniu – orchiektómii.

 

Orchiektómia sa môže vykonávať aj z iných ako onkologických príčin – pri atrofii semenníka, pri opakovaných zápaloch semenníka rezistentných na konzervatívne liečebné metódy, pri dlhodobej orchialgii – bolesti semenníka bez zjavnej príčiny.

 

Čo je orchiektómia?

Radikálna orchiektómia pri onkologickom ochorení je chirurgické odstránenie semenníka, nadsemenníka a časti semenného povrazca z inguinálneho prístupu.

 

Orchiektómia z inej ako onkologickej príčiny sa vykonáva zo skrotálneho prístupu. Rez bude viditeľný v oblasti mieška.

 

Ako prebieha zákrok?

Zákrok je realizovaný formou jednodňovej chirurgie. To znamená, že po realizácii zákroku a odsledovaní odchádzate domov. Zákrok sa realizuje v krátkodobej celkovej anestézii.

 

Ako to bude vyzerať po operácii a aká je rekonvalescencia?

V oblasti slabiny alebo mieška budú viditeľné stehy, ktoré sa vyberajú na 7-10 pooperačný deň ambulantne. Doporučuje sa kľudový režim, prvé 2-3 týždne je nutné vyhýbať sa namáhavým fyzických aktivitám, aby bola rekonvalescenia čo najrýchlejšia a bez pridružených komplikácií.

 

Máte potiaže s močením – prerušovaný prúd moču, časté močenie, pocit nedokonalého vyprázdnenia močového mechúra ? Tieto ale aj ďalšie ťažkosti môže spôsobovať striktúra – zúženina močovej rúry. Jej riešením je dilatácia.

 

Čo je striktúra uretry?

Je to patologické zúženie močovej trubice, ktoré môže spôsobiť ťažkosti s vyprázdňovaním močového mechúra, čo môže mať za následok až poškodenie horných močových ciest. Striktúra vzniká najčastejšie po poranení močovej rúry alebo po opakovaných zápaloch.

 

Ako prebieha dilatácia striktúry uretry?

Dilatáciu realizujeme postupným zavádzaním katétrov rôznej hrúbky do močovej trubice.

 

Ako prebieha zákrok?

Zákrok je realizovaný ambulante alebo formou jednodňovej chirurgie. To znamená, že po realizácii zákroku a odsledovaní odchádzate domov.

 

Je možné zákrok absolvovať v lokálnej anestézii?

Áno, realizuje sa v lokálnej alebo celkovej anestézii, vhodný druh anestézie zvolíte po dohovore s vašim lekárom.

 

Ako to bude vyzerať po operácii a aká je rekonvalescencia?

Po výkone budete mať zavedený mäkký katéter, ktorý bude zabezpečovať odtok moču a zaistí zhojenie uretry. Katéter bude odstránený ambulantne, doba nutnosti katetrizácie je individuálna, závisí od charakteru striktúry a samotného operačného výkonu.

Cystoskopia je diagnostická endoskopická vyšetrovacia metóda dolných močových ciest – močovej rúry a mechúra. Používame najmodernejší flexibilný cystoskop pre maximálne pohodlie našich pacientov počas vyšetrenia.

 

Kedy je vhodný takýto zákrok?

Indikácií k vyšetreniu je mnoho, najčastejšie hematúria – krv v moči, opakované infekcie močových ciest, chronické bolesti močového mechúra neznámeho pôvodu. Pri podozrení na nádor močového mechúra je cystoskopia prvou diagnostickou voľbou.

 

Ako prebieha zákrok?

Po lokálnom znecitlivení močovej rúry anestetickým gélom lekár šetrne zavedie cystoskop cez uretru až do močového mechúra, kde realizujeme dôkladné vyšetrenie sliznice pod zrakovou kontrolou.

Zákrok je realizovaný ambulantne v lokálnej anestézii. To znamená, že po realizácii zákroku a odsledovaní odchádzate domov. Zákrok sa realizuje výhradne len v lokálnej anestézii.

 

Ako to bude vyzerať po cystoskopii?

Po výkone môžete mať nepríjemné pocity v oblasti močovej rúry, môže sa objaviť krv v moči, časté nutkanie na močenie. Lekár vám v prípade potreby predpíše antibiotiká a vhodné analgetiká. Samozrejmosťou je dodržiavať pitný režim.

 

Bolo u Vás vyslovené podozrenie na ochorenie prostaty a potrebujete mať realizovanú biopsiu? Výhodou absolvovania tohto zákroku niektorým z našich lekárov je možnosť odberu vzoriek priamo z lokalít podozrivých z ochorenia (tzv. kognitívne fúzna biopsia) a v prípade potreby i špecializovaná softvérovo fúzna biopsia prostaty.

 

Čo je biopsia prostaty?

Jedná sa o zákrok, pri ktorom sa realizuje odber bioptických vzoriek z prostaty, ktoré sú následne histologicky vyšetrené na prítomnosť nádorového tkaniva.

 

Kedy je vhodný takýto zákrok?

Je potrebné ho realizovať vždy, keď je prítomné podozrenie z možného nádoru na základe realizovaných vyšetrení (odber PSA z krvi, palpačné vyšetrenie prostaty, magnetická rezonancia a ďalšie). Existujú metódy, ktoré môžu pomôcť v diagnostike, avšak len biopsia dokáže definitívne potvrdiť diagnózu.

 

Ako prebieha zákrok?

Zákrok je realizovaný formou ambulantnej chirurgie. To znamená, že v jeden deň prídete, uskutoční sa zákrok a následne po odsledovaní odchádzate domov. Samotný zákrok sa realizuje cez konečník v diskrétnom prostredí. Zákrok sa realizuje v lokálnej anestézii.

 

Ako to bude vyzerať po zákroku a aká je rekonvalescencia?

Po zákroku môže pacient cítiť diskomfort v oblasti konečníka a môže sa objaviť krvácanie do moču, či stolice so spontánnym ústupom. V zriedkavých prípadoch môže dôjsť ku komplikáciám vyžadujúcim ďalšiu liečbu.

Užívajte si intímne chvíle bez starostí! V prípade, že uvažujete o najvhodnejšej antikoncepcii, môže byť vazektómia tou najlepšou voľbou práve pre Vás. Jedná sa o jednu z najspoľahlivejších metód, ktorá okrem svojej bezpečnosti prináša benefit trvalej účinnosti. Ďalšou výhodou je, že táto metóda predstavuje omnoho menší zásah do organizmu, než je sterilizácia ženy.

 

Čo je vazektómia?

Jedná sa o operačný zákrok, pri ktorom sa prerušujú semenovody krátkym rezom v oblasti mieška. Ejakulácia je zachovaná, avšak ejakulát je bez spermií.

 

Kedy je vhodný takýto zákrok?

Takáto metóda je vhodná u mužov, ktorí chcú spoľahlivú antikoncepčné metódu.

Ako prebieha zákrok?

Zákrok je realizovaný formou jednodňovej chirurgie. To znamená, že v jeden deň prídete, uskutoční sa zákrok a následne odchádzate domov.

 

Je potrebná celková anestézia?

Zákrok sa obvykle realizuje v lokálnej anestézii. Samozrejme, v prípade požiadavky je možná aj krátka celková anestézia. To, ktorá je pre Vás vhodnejšia, preberiete s Vašim lekárom.

 

Ako to bude vyzerať po operácii a aká je rekonvalescencia?

Po zákroku budú viditeľné vstrebateľné stehy na miešku, ktoré postupne spontánne vypadnú pri bežnej hygiene. Vašim lekárom budete poučení o následnom režime a budete pozvaní na kontrolný spermiogram, ktorým sa overí neprítomnosť spermií. Následne si budete môcť užívať výhody tejto antikoncepčnej metódy.

Trápi Vás zúžená či popraskaná predkožka? Alebo máte problémy pri pohlavnom styku? Trvalým a spoľahlivým riešením pre Vás môže byť obriezka.

 

Čo je obriezka?

Jedná sa o operačný zákrok, pri ktorom je čiastočne alebo úplne odstránená predkožka. Tento zákrok je známy už z histórie a v populácii ho absolvovalo už množstvo mužov. Okrem vyriešenia problémov prináša aj výhodu nižšej pravdepodobnosti prenosu pohlavných ochorení.

 

Kedy je vhodný takýto zákrok?

Realizuje sa v prípade zúženia predkožky (fimózy), prípadne potiaží pri pohlavnom styku alebo opakovaných zápaloch.

 

Ako prebieha zákrok?

Zákrok je realizovaný formou jednodňovej chirurgie. To znamená, že v jeden deň prídete, uskutoční sa zákrok a následne odchádzate domov. Zákrok sa realizuje v celkovej i lokálnej anestézii. To, ktorá je pre Vás vhodnejšia, preberiete s Vašim lekárom.

 

Ako to bude vyzerať po operácii a aká je rekonvalescencia?

Po zákroku budú viditeľné vstrebateľné stehy, ktoré postupne spontánne vypadnú pri bežnej hygiene.

Máte problémy s krátkou uzdičkou? Prejavujú sa najmä nepríjemným ťahom a v niektorých prípadoch až prasknutím uzdičky? Problémy sa objavujú najmä pri pohlavnom styku? Riešením je plastika uzdičky.

 

Čo je plastika krátkej uzdičky?

Jedná sa o zákrok, pri ktorom sa realizuje plastická úprava skrátenej uzdičky na penise. 

 

Kedy je vhodný takýto zákrok?

Realizuje sa v prípade krátkej uzdičky na penise, ktorá môže spôsobovať nepríjemné pocity pri erekcii, prípadne až jej natrhnutie.

 

Ako prebieha zákrok?

Zákrok je realizovaný formou ambulantnej chirurgie. To znamená, že po realizácii zákroku a odsledovaní odchádzate domov. Zákrok sa realizuje výhradne v lokálnej anestéze.

 

Ako to bude vyzerať po operácii a aká je rekonvalescencia?

V oblasti uzdičky budú viditeľné vstrebateľné stehy, ktoré postupne spontánne vypadnú pri sprchovaní.

Obťažuje Vás prítomnosť hydrokély alebo cysty nadsemenníka? Jedná sa o nahromadenie tekutiny v okolí semenníka. Môže spôsobovať bolesti a brániť bežným činnostiam. Spoľahlivou liečbou týchto ťažkostí je operácia.      

 

Čo je operácia hydrokély alebo cysty nadsemenníka?

Jedná sa o operáciu, ktorou je odstránená tekutina v okolí semenníka s následnou plastikou. Realizuje sa krátkym rezom v oblasti mieška. Rana býva krátka a ošetruje sa vstrebateľnými stehmi, nie je preto nutné ich následné odstraňovanie.

 

Kedy je vhodný takýto zákrok?

Realizuje sa v prípade výskytu týchto ochorení, ktoré sa prejavujú ako hmatateľné ložisko pri semenníku. V prípade väčšej veľkosti môže spôsobovať tlakové bolesti a zavadzať pri bežných činnostiach.

 

Ako prebieha zákrok?

Zákrok je realizovaný formou jednodňovej chirurgie. To znamená, že v jeden deň prídete, uskutoční sa zákrok a následne po odsledovaní odchádzate domov.        
Zákrok sa spravidla realizuje v krátkej celkovej anestézii. Používa sa šetrná forma, čo znamená, že krátko po operačnom zákroku môžete s doprovodom odísť domov. 

 

Ako to bude vyzerať po operácii a aká je rekonvalescencia?

Po zákroku budú viditeľné vstrebateľné stehy v oblasti krátkeho rezu na miešku, ktoré sami postupne vypadnú pri bežnej hygiene. Môžu sa vyskytnúť mierne bolesti v oblasti mieška, ktoré sú riešené podávaním liekov proti bolesti.

Technológia Rezum je najnovšia a najmenej invazívna metóda liečby nezhubného zväčšenia prostaty.

 

Pacientovi je v lokálnej anestézii za sterilných podmienok cez močovú trubicu zavedený aplikátor REZUM. Pod optickou kontrolou lekár aplikuje vodnú paru do zväčšených lalokov prostaty. Vplyvom kontrolovaných dávok tepelnej energie dochádza k zmenšeniu tkaniva, ktoré spôsobuje benígnu hyperpláziu (zväčšenie) prostaty. Výhodou technológie REZUM je, že nevyžaduje hospitalizáciu a celkovú anestéziu. Pacientovi je zavedený permanentný katéter na 1-2 týždne. K zlepšeniu príznakov dochádza po 4-6 týždňoch.

 

Ako sa môžem dozvedieť viac informácií, alebo sa objednať na zákrok?

V prípade záujmu o ďalšie informácie, konzultáciu, alebo priamo operačný zákrok, neváhajte kontaktovať priamo nás.

Zmluvné poisťovne